Корнелия Нинова: Земеделието на бъдещето е възможно в България

25.08.2020 г.

“Едно от най-големите богатства на България е обработваемата земя. Тя е естествената среда за развитие на успешно земеделие. Тоест, природните условия са налице и оттук насетне идва нуждата от цялостен пакет от мерки за защита на собствеността и ефективно стопанисване на земята.” Това заяви Корнелия Нинова на обиколката си в област Враца.

Като основна цел тя постави формирането на ефективни производствени структури и подпомагането, а сдруженията и кооперациите като база за развитие на средните и дребните производители.

“Предлагаме да се подпомага производството на храни за местна консумация чрез стимулиране на биологичното земеделие, „късите вериги на доставка“ (т.е. отпадане на многото прекупвачи) и чрез програми, насърчаващи купуването на продукти, произведени в България”, обясни Нинова.

Тя подчерта, че биоземеделието, екологичните храни и местните продукти са бъдещето на този сектор в цял свят.

“За да вървим напред, ще предложим политики за подпомагане на малките и средни земеделски стопанства.

Искаме активна държавна политика, изразяваща се в диференцирано субсидиране и ограничаване на едрите земеделски производители; въвеждане на таван на субсидията до 60 000 лева ; приоритизиране на държавното финансиране към малките и средните ферми, както и специално финансиране на младите фермери”, обясни кандидатът за председател на БСП втори мандат Корнелия Нинова на обиколката си във Враца.

Като особено важно за сектора- Нинова заяви създаването на държавна система за съвети в земеделието, която да е административно ангажирана с администрирането на земеделската дейност.

“За да сме в крак с последните световни тенденции, искаме информационна платформа за внедряване на иновации в земеделието, включително с център за трансфер на знания”, каза Корнелия Нинова. Тя допълни, че за там предлага  финансиране и изграждане на мрежа от фермерски пазари.

“Важно  е и намаляване административната тежест за достъп до пазара на малките ферми, като е важно  да се стимулира и износът.” Тя поясни, че това става с надфирмен маркетинг – включване на традиционни за България земеделски продукти в националната реклама в страната и чужбина. Нинова допълни, че е приоритет и усъвършенстване на БДС на родното производство, както и  преструктуриране системата за контрол с цел оптимизация.

“Предвиждаме нулеви ставки на ДДС за храни, изработени само от естествени суровини, без следи от консерванти, заместители и подобрители.

И не на последно място- ще се борим за увеличаване присъствието на български храни в големите търговски вериги”, завърши кандидатът за председател на БСП втори мандат Корнелия Нинова на обиколката си в област Враца.