Корнелия Нинова: Решили сме какви да са мерките за социално и икономическо развитие на Северозапада

23.08.2020

Днес Корнелия Нинова е на срещи във Врачанска област с общинските структури на БСП в Козлодуй, Мизия, Оряхово, Хайредин, Борован, Бяла Слатина, Мездра, Роман, Криводол и Враца.

„Българският Северозапад е най-бедният - 33-ят регион в България и в целия Европейски съюз, следователно му е необходима целенасочена помощ и политика за промяна на това положение. Ние сме го заложили като приоритет”, това заяви Корнелия Нинова днес на срещата в Козлодуй, на която присъстваха и членове на партията и от Мизия, Оряхово и Хайредин.

„Решили сме какви да са мерките за социално и икономическо развитие, за да тръгне регионът напред.

Първото ни конкретно предложение е „Национален фонд за сближаване между регионите“. Оттам трябва да дойде ресурс за даване на тласък за здравеопазване, образование, работни места, за да имат хората условия да остават да живеят тук и да идват нови. Ключов въпрос е този- за укрепването на местната икономика. Последната подобна мащабна политика по отношение на работни места и стимулиране на местната индустрия е правен в началото на 70-те години", каза Корнелия Нинова.

Нинова подчерта, че: „Днес има нови реалности, които изискват и нови мерки - инвестиции в индустриални паркове, в бизнес инфраструктура, в социални предприятия; създаване на привлекателна икономическа среда – преференции за местния бизнес по смисъла на ЗКПО и преференции от местни данъци и такси за първите пет години от съществуването на нови фирми.

Работим по два свързани сектора, които са подценени тук – селско стопанство и туризъм. Селско стопанство – подкрепено зеленчукопроизводство, овощарство, биоземеделие и животновъдство; туризъм – подкрепа на регионални туристически продукти. Ние винаги сме ориентирани социално, с грижа за хората.

Затова в този пакет специално място е отделено за хората, на младите - жилищна програма за млади квалифицирани кадри; привличане на бъдещи специалисти (ученици и студенти) чрез стипендии срещу завръщане в района, в т.ч.– стипендии за студенти по технически специалности, необходими за развитието на съответните отрасли в икономиката; стипендии за студенти, които след завършване се ангажират да работят в общинските администрации (повишаване на административния капацитет);  стипендии за гимназисти и подпомагане на професионални училища и паралелки с оглед създаване на бъдеща квалифицирана работна ръка за предприятията."

Корнелия Нинова постави един въпрос, който е важен и често подценяван за тази част на страната- природните бедствия.  По този повод тя припомни:  "Знаете какъв ад преживяхме заедно с вас при наводнението в Мизия, където живее семейството ми. Наводнения, свлачища, горски пожари - това изисква специален фокус и внимание, защото  най-важното е човешкият живот и запазване на собствеността на хората. В заключение- без хора, няма как да възродим региона. Тоест всяка политика оттук насетне трябва да е подчинена на това. Грижа за хората, за да останат и да възродят този край на България.”

Днешната обиколка на Корнелия Нинова във Врачанска област включва освен Козлодуй и среща с членове на партията от общинските структури на БСП в Борован, Бяла Слатина, Мездра, Роман, Криводол и Враца.