Проведоха се отчетно-изборни конференции на БСП в градовете Борован, Козлодуй, Криводол, Оряхово, Хайредин, Роман

Борован, Козлодуй, Криводол, Оряхово, Хайредин, Роман

Борован

На 29 март се проведе конференция на БСП Борован. За председател на ОбС на БСП беше преизбран Петър Станев. За делегати на конгреса бяха избрани Петър Станев и Петър Цветковски. За председател на НС на БСП беше издигнат Михаил Миков. За членове на НС на БСП бяха номинирани Катя Николова, Георги Божинов, Николай Иванов и Петър Станев.

 

Козлодуй

На 2 април се проведе конференция на БСП Козлодуй. За председател на ОбС на БСП беше избрана Даниела Цолова. За делегати на конгреса бяха избрани Даниела Цолова и Огнемир Симов. За председател на НС на БСП бяха издигнати кандидатурите на Михаил Миков и Корнелия Нинова. За членове на НС бяха номинирани Николай Иванов и Силвия Първановска.

 

Криводол

На 26 март се проведе конференция на БСП Криводол. За председател на ОбС на БСП беше преизбран Иван Иванов. За делегати на конгреса бяха избрани Иван Иванов, Хриситна Кръстева и Валентин Кирилов. За председател на НС на БСП бяха издигнати Михаил Миков и Корнелия Нинова, а за председател на ОПКК – Любка Игнатова. За членове на НС бяха номинирани Николай Иванов и Иван Иванов.

 

Оряхово

На 26 март се проведе конференция на ОбС на БСП Оряхово. За председател на ОбС на БСП беше преизбран Христо Иванов. За делегат на конгреса беше избран Николай Петранов. За председател на НС на БСП бяха издигнати Михаил Миков и Корнелия Нинова.

 

Хайредин

На 29 март се проведе конференцията на БСП Хайредин. За председател на ОбС на БСП беше преизбран Радослав Стойков. Той беше избран и за делегат на конгреса. За председател на НС на БСП беше издигнат Михаил Миков. За членове на НС бяха номинирани Янаки Стоилов, Катя Николова, Георги Божинов, Николай Иванов и Венцислав Василев.

 

Роман

На 11 април се проведе конференцията на БСП Роман. За председател на ОбС на БСП беше избрана Мариана Николова. За делегати на конгреса бяха избрани Мариана Николова и Маргарита Василева. За председател на НС на БСП беше издигнат Михаил Миков, а за председател на ОПКК – Любка Игнатова. За членове на НС на БСП бяха номинирани Михаил Миков, Янаки Стоилов, Георги Божинов, Корнелия Нинова, Николай Иванов, Катя Николова и Боян Балев.

По информация на политическия организатор Боян Балев.