За община Криводол и ОбС на БСП

Община Криводол заема 326 кв. км площ в северозападната част на Република България. Отстои на равни разстояния от сравнително големите икономически центрове Враца и Монтана. През нея преминават основни транспортни оси - жп линията София - Видин и главен път Е-79 (София - Мездра - Видин).

На 29 август 1969 г. е публикуван Указ № 828 на Президиума на Народното събрание, с който Криводол е признат за град. С решение № 225 от 30 януари 2006 г. на Общински съвет, 29 август е обявен за Ден на Община Криводол.

Община Криводол се състои от 15 населени места: гр. Криводол, с. Баурене, с. Ботуня, с. Галатин, с. Главаци, с. Голямо Бабино, с. Градешница, с. Добруша, с. Краводер, с. Лесура, с. Осен, с. Пудрия, с. Ракево, с. Урoвене, с. Фурен. Брой на населението на общината: 9 469 жители. Криводол е един от най-младите градове във Врачанска област. През 1880 г. наброява 982 жители, в началото на XX век те вече са 1117. В следвоенната 1946 г. в Криводол живеят 2812 човека.

Изключително благоприятните климатични условия, речните долини, полета и бърда, наличието на плодородна почва, гори и извори са позволили на човека да се засели на територията на сегашната Община Криводол още в най-дълбока древност и да развие високи за времето си култури. В пещерите край село Ботуня има неизследвани обиталища на първобитния човек от края на палеолитната /старокаменната/ епоха – 40 000 г. пр.н.е. Още в началото на неолитната /новокаменната/ епоха – 6000 г. пр.н.е., тук се развиват блестящи праисторически култури.

През периода на медно – каменната епоха /5000 – 4000 г.пр.н.е./ в земите на днешна Западна България се зараждат и развиват две оригинални и последователни по време халколитни култури – култура Градешница и култура Криводол. По тези земи живеят най-ранните човешки общества - носители на произвеждаща икономика. Човекът вече е водел уседнал живот, занимавал се е със земеделие и опитомявал някои видове животни. От изостанал ловец и събирач на диворастящи плодове праисторическият човек се превръща в усърден земеделец и скотовъдец, поставя началото на ранните домашни занаяти, строи си удобни жилища, прави първите си стъпки в изкуството. Край с. Градешница е открита глинена плоча с писмени знаци – образец на първата писменост в Европа. Този ценен експонат се намира в Националния исторически музей. По време на траките и римляните тук е кипял бурен живот. Характерно за тези земи по време на късноримската епоха е наличието на много имения, вили и крепости. От един каменен надпис от ІІ век научаваме, че днешният гр. Криводол е разположен върху територията на римския град Тафтиомозис. Това е първият зрим знак, доказващ, че древното име на Криводол е Тафтиомозис.

Към настоящия момент в Община Криводол има трима кметове на населени места от БСП – с. Краводер, с. Баурене, с. Лесура и кметски наместник в с. Осен. В местния парламент БСП влиза с 5-ма общински съветници.

От 90-те години до 2011 г. БСП Криводол няма загуба на местни избори в лицето на двама успешни общински кметове – Крум Сотиров и Николай Иванов. Крум Сотиров е кмет на община Криводол 3 мандата от 91 год. до 2003 г., а           Николай Иванов кмет на община Криводол 2 мандата от 2003 г. до 2011 г.

  • Председател, зам. председател и секретари на ОбС на БСП:
  • Председател – инж. Иван Георгиев Иванов
  • Заместник-председатели – Валентин Лазаров Кирилов и Лазар Иванов Харизанов
  • Секретар-касиер Светла Ангелова Андрова-Борисова
  • Председател, зам. председател и секретари на МО в БСП Криводол:
  • Председател – Светлин Николов Върбанов, 
  • Заместник-председател – Петър Георгиев Петров:  
  •  
  •    Председател, зам. председател и секретари на ОЖСПС в БСП Криводол:
  •    Председател – Диана Миткова Тодорова, зам. председател – Светлана Георгиева Цветанова

ИБ на БСП - Криводол:

Иван Георгиев Иванов

Валентин Лазаров Кирилов

Лазар Иванов Харизанов

Йордан Николов Иванов

Светла Ангелова Андрова-Борисова

            Евгени Захариев Димитров

            Състав на ОбС на БСП Криводол: 

ИВАН ЕФРЕМОВ СИМЕОНОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕНОВЕВА СПАСОВА ГОСПОДИНОВА-НИКОЛОВА

ЙОРДАН НИКОЛОВ ИВАНОВ

АНЕЛИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

СВЕТЛА АНГЕЛОВА АНДРОВА-БОРИСОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ КИРИЛОВ

ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ ДИМИТРОВ

СВЕТЛИН НИКОЛОВ ВЪРБАНОВ

КАТЯ ЦЕНОВА МАРИНОВА

ЛАЗАР ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ

ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ СТАТКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

            ОбКК на БСП – Криводол: 

Председател – Христина Борисова Кръстева,

зам. председател – Цветелина Петрова Младенова и секретар – Светла Иванова Ставрова

           На територията на Община Криводол са структурирани и съществуват 18 ОПО, като 4 от тях са в гр. Криводол, с обща численост 474 (от тях към м. декември 2014 г. 420, новоприети до настоящия момент през 2015 г. – 54 бр.)

ОПО с. Ботуня

10

ОПО с. Главаци

18

ОПО с. Краводер

71

ОПО с. Пудрия

36

ОПО с. Големо Бабино

12

ОПО с. Уровене

20

ОПО с. Ракево

29

ОПО с. Баурене

42

ОПО с. Добруша

10

ОПО с. Градешница

10

ОПО с. Лесура

52

ОПО с. Осен

23

ОПО с. Галатин

21

ОПО с. Фурен

15

1-ва ОПО Криводол

26

2-ра ОПО Криводол

29

3-та ОПО Криводол

35

4-та ОПО Криводол

15

Паметника на загиналите в Септемврийското въстание през 1923 г. в местността „Томин мост“ край гр. Криводол

Информация за традиционни мероприятия и ежегодни кампании на БСП Криводол:

Честване на 6 януари в с. Осен, пред барелеф-паметника на Христо Ботев

Честване на 3 март национален празник на България в гр. Криводол – паметник на загиналите криводолчани във войните.

Честване на 8 март в ОПО 

Честване на 9 май – Деня на победата

Честване на 6 септември – Деня на съединението

Честване на 22 септември – Деня на независимостта

Честване на 27 септември - Септемврийското въстание през 1923 година в местността „Томин мост“ край гр. Криводол.

Честване на коледни и новогодишни празници в ОПО и общинската организация 

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи